TERMES, CONDICIONS GENERALS i política de protecció de dades PAGAMENTS ON LINE

1. DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR

ORGANISME CIF EMISSORA
CONSELL DE MALLORCA S0711002F 07888-8
INSTITUT MALLORQUI AFERS SOCIALS Q0700448D 07844-0
INSTITUT ESPORT HIPIC DE MALLORCA Q0700374B 07855-4
AGENCIA DEFENSA TERRITORI MALLORCA S0700079G 07666-1
CONSORCI SERRA TRAMUNTANA P0700056E 07956-0
TIC MALLORCA P0700006J 07866-9

Adreça: Carrer Palau Reial, número 1, 07001, de Palma de Mallorca, Illes Balears, España.
Telèfon de contacte: 971173623
Correu electrònic de contacte: tresoreria@conselldemallorca.net

OBJECTE

Els presents termes i condicions generals regulen de manera integral les transaccions de pagaments realitzats des de la web https://taxes.conselldemallorca.net. Aquestes condicions generals han estat elaborades de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, totes elles disposicions legals d'obligada aplicació. Aquestes condicions són importants tant per a l'usuari de la web, com per al Consell de Mallorca, ja que han estat dissenyades per a crear un acord legalment vinculant entre totes dues parts. Les presents Condicions hauran de ser acceptades abans de confirmar el pagament, per la qual cosa si no està d'acord amb aquestes, no podrà realitzar-se. El Consell de Mallorca podrà modificar aquestes condicions sense previ avís, de manera que recomana la consulta d'aquestes, més encara quan es disposi a fer un ús efectiu d'aquest apartat del seu web.

2. Condicions d'accés

L'accés a la web és lliure i atribueix a qui accedeix la condició d'usuari. El pagament de taxes, només podrà ser realitzat per usuaris majors de divuit (18) anys, que hauran de seguir els passos i instruccions que acompanyaran tot el procés.

3. Pagament

El Consell de Mallorca, estableix que el pagament de les taxes haurà de ser realitzat utilitzant les següents modalitats: I. Pagament amb targeta de crèdit/dèbit en línia, una vegada acceptats aquests termes i condicions generals. El Consell de Mallorca, es reserva el dret de NO acceptar uns certs pagaments amb determinades targetes de crèdit. Pagaments amb targeta de crèdit/dèbit: el càrrec es realitza en línia, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent i una vegada s'hagi comprovat que les dades comunicades són correctes. Amb l'objectiu de donar la màxima seguretat al sistema de pagament El Consell de Mallorca utilitza sistemes de pagament segur d'entitats financeres de primera línia en comerç electrònic. En aquest sentit, les dades confidencials necessàries són transmesos directament i de forma encriptada (SSL) a l'entitat financera corresponent. El sistema d'encriptació SSL que s'utilitza confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les dades de l'usuari gaudeixen de total confidencialitat i protecció. Les dades de les targetes utilitzades no queden registrats en cap base de dades del Consell de Mallorca. Únicament seran utilitzats en el TPV (Terminal punt de venda) virtual de l'entitat financera del Consell de Mallorca, a través de la seva passarel·la de pagament segur. Les targetes de pagament estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora d'aquestes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, El Consell de Mallorca no es fa responsable.

4. Protecció de Dades

El Consell de Mallorca garanteix la confidencialitat i la protecció de les dades personals que l'usuari, d'ara endavant en aquest apartat, l'interessat/a facilita a través dels formularis d'aquesta web, en els termes que estableix el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d'abril (RGPD) i la llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, de 5 de desembre (LOPDGDD).
 • Qui és el responsable del tractament? El Consell de Mallorca.
 • Com poden contactar amb el responsable del tractament? Carrer Palau Reial, número 1, 07001, de Palma, Illes Balears, Espanya.
 • Existeix un Delegat de Protecció de Dades amb el qual es pot contactar? NO, pendent de nomenament.
 • Amb quina finalitat són tractats les seves dades? Tractarem les dades personals facilitades pels interessats amb la finalitat de realitzar un correcte control de la gestió de pagaments de taxes.
 • Quina és la base que ens legitima al tractament de les seves dades? La base legítima per la qual recollim les seves dades personals en aquest apartat, està basat en el consentiment que ens atorguen els interessats en facilitar les seves dades personals.
 • Durant quant temps tractarem les seves dades? Les dades personals recollits seran conservats durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.
 • Durant quant temps tractarem les seves dades? Les dades personals recollits seran conservats durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.
 • Cedirem les seves dades a altres entitats? Les dades personals necessàries per a realitzar el pagament de les taxes podrà ser cedit a les entitats financera que tramitaran el cobrament i a les Administracions Publiques legalment establertes.
 • Les dades personals dels interessats seran transferits a tercers països o organitzacions internacionals? No està previst que les dades personals dels interessats siguin transferits a tercers països o organitzacions internacionals.
 • Quins drets emparen als interessats en relació al tractament de les seves dades personals? Tal com preveu el RGPD i la LOPDGDD, l'informem que els interessats podran exercir els següents drets:
  Accedir a les seves dades: els interessats té dret a accedir a les seves dades per a conèixer quines dades personals s'estan tractant i els concerneix. Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades: en determinades circumstàncies, els interessats tenen dret a rectificar aquelles dades personals inexactes que el concerneixen, i que siguin objecte de tractament per part responsable de tractament o, fins i tot, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessaris per als fins que van ser recollits. Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies, els interessats tindran dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas se'ls informarà que únicament seran conservats per a l'exercici o defensa de reclamacions tal com preveu el RGPD i la LOPDGDD. A la portabilitat de les seves dades: En determinades circumstàncies, els interessats tindran dret a rebre les dades personals que els pertanyin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament. Oposar-se al tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats tindran dret a oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas, el responsable del tractament deixaria de tractar-los tret que per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Quan respondrem a la sol·licitud dels interessats per a l'exercici dels seus drets? Les sol·licituds seran respostes com més aviat millor i, en qualsevol cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la seva petició. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà els interessats de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.
On han de dirigir-se els interessats per a l'exercici els seus drets? Els interessats podran contactar amb el delegat de protecció de dades, o bé, podran dirigir-se a la direcció de contacte del responsable de tractament.
Tenen els interessats dret de reclamació? Sí. Els interessats, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades., a aquest efecte pot dirigir-se a la web de la pròpia agència www.agpd.es .
Amb caràcter previ a la presentació d'aquesta reclamació, els interessats poden dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades.

Reclamacions i dubtes

El Consell de Mallorca disposa d'un servei d'atenció a l'usuari perquè aquest pugui gestionar les seves reclamacions i dubtes del sistema de pagament. L'Usuari pot dirigir les seves queixes, reclamacions, sol·licituds i dubtes del servei, utilitzant per a això qualsevol dels següents mitjans:
 1. Enviat un missatge a la bústia de queixes i suggeriments situat en https://seu.conselldemallorca.net/bustia-de-consultes-suggeriments-i-queixes amb indicació en assumpte: Relacionat amb pagament telemàtic.
 2. Trucant al telèfon 971 173 623 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
 3. O bé, dirigint-se a la següent direcció Carrer Palau Reial, número 1, 07001, de Palma, Illes Balears, Espanya. Tots els dubtes i especialment les queixes i suggeriments seran ateses a la major rapidesa possible, sense sobrepassar en cap cas els terminis legalment establerts.

Empram galetes pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació. Si continua amb la navegació, entendrem que accepta el seu ús